Η καλλιέργεια του βάμβακα ήταν διαδεδομένη από αρχαιοτάτους χρόνους. Στην Αρχαία Ελλάδα η καλλιέργεια του βάμβακα εισήχθηκε και διαδόθηκε πιθανότατα από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 330 π.Χ.

Τα υποπροϊόντα του βάμβακα έχουν επίσης μεγάλη σημασία καθώς ο σπόρος δίνει ένα έλαιο το οποίο χρησιμοποιείται στη σαπωνοποιία ή μετατρέπεται με κατεργασία σε βρώσιμο έλαιο.

Πηγή:
Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Γεωργίας (1981). Το Βαμβάκι.