Η επιχείρηση Μπουσουλέγκα Μαρία έλαβε στις 30/4/20 το ποσό των 800 ευρώ από το πρόγραμμα Ειδικού σκοπού αποζημίωσης επιχειρήσεων.

Κώστα Βάρναλη 11 Χαλάνδρι ,15233 Ελλάδα